DISTANSUTBILDNING MED IKANO

Att Orange Box bara har kontor i Malmö hindrar inte att vi genomför språkutbildning över hela landet. Förutom att vi genomför utbildningar på olika företag runt om i Sverige erbjuder vi också distansutbildning för enskilda personer. För närvarande utbildar vi anställda på IKANO i affärsengelska med inriktning på finans, management och marknadsföring. Genom olika övningar får eleverna träna på rätt meningsbyggnad, bygga ut sitt ordförråd inom specifika affärsområden och förbättra sina skriftliga kunskaper. Den muntliga kontakten mellan lärare och elev sker huvudsakligen via Skype utifrån en väl förberedd och resultatorienterad agenda.  Anledningarna till att IKANO satsar på kompetensutveckling inom språk är för att de ska kunna verka mer framgångsrikt på den globala arenan. Även i de fall deltagarna bara samarbetar med kollegor från nordiska länder krävs goda kunskaper i engelska då det är det gemensamma arbetsspråket.