SVENSKUNDERVISNING HOS LANDERNÄS MARMOR

I dagarna börjar vi en utbildningsserie hos Landernäs Marmor i Lund av modellen ‘one-to-one-undervisning’. Företagets personal som kommer från Baltikum och England ska få privatundervisning i affärssvenska.
Landernäs Marmor är ett toppmodernt stenföretag som, precis som Orange Box, producerar och levererar snabbt och säkert enligt varje enskild kunds önskemål. Efter avslutad kurs ska den personal som inte har svenska som modersmål känna sig lika trygg i sin affärskommunikation som resten av arbetsstyrkan.