SATSING PÅ KURSER I SVENSKA

Nytt på Orange Box är att vi numera erbjuder gruppkurser i svenska som komplement till SFI och Komvux. Kurserna är designade efter våra kunders önskemål vilket innebär att vi undervisar i små grupper och med ett högt tempo. Varje kurs individanpassas i så stor utsträckning som möjligt till gruppens aktuella deltagare med målet att de ska kunna konversera på svenska i för dem relevanta sammanhang.