ORANGE BOX VINNER SHK-UPPHANDLING

Nu står det klart att Orange Box har blivit tilldelat översättningsuppdraget från Statens haverikommission. Upphandlingen gällde översättningstjänster från svenska till engelska inom specialområdet luftfart och innehöll ett krävande arbetsprov inom specialistområdet. Vid anbudstidens utgång hade 13 anbud inkommit till Statens haverikommission. Efter utvärderingen var Orange Box både tillhandahållare av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet samt den överlägsna vinnaren när det gällde kvaliteten av arbetsprovet – ett starkt bevis för att arbetskvaliteten som erbjuds av våra in-house-specialister är svår att slå. Nu ser våra engelskaexperter fram emot ett givande samarbete med Statens haverikommission. Men först ska vi äta tårta!