ORANGE BOX I ZÜRICH FÖR SEMINARIUM I ENGELSKA

Nyligen blev vår engelsklärare Kate Wiseman konsulterad av Nycomed AB, ett läkemedelsföretag som är del av det globala forskningsinriktade företaget Takeda. Kate flögs in till Zürich för att hålla ett dagslångt seminarium i Business Communication för Nycomeds International Pricing and Market Access Department där deltagarna kom från Sverige, Danmark, Frankrike, Guadalupe och Tyskland.
Målet för seminariet var att dessa deltagare skulle utveckla ett ”mer nyanserat och målande språk”. Därför lade Kate fokus på nyanserade kommunikationsstrategier anpassade för vanligt uppstående situationer i deras dagliga arbete. Företaget gav utbildningen utmärkt feedback och den här sortens uppdrag är något vi på Orange Box gärna tar oss an fler gånger.